Forrás: Agroinform.hu 2024. április 5., péntek

 

Itt a várva várt Kertészetek fejlesztése pályázat!IMG 8726small

 

A mai napon megjelent a "Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása" (KAP-RD01a-RD01c-1-24) pályázat!

 

A támogatás célja a növényházi termesztő kapacitás növelése, ehhez kapcsolódóan a termesztőfelület növelése, a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, korszerű tárolási és készítési rendszerek kialakítása, bővítése. Emellett kiemelt cél az energia-felhasználás hatékonyságának javítása, a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása.

A támogatást két célterületre bontották!

Két célterületre bontották a pályázatot, az 1. célterület a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások, a 2. célterület pedig a fejlesztéseken belül a zöld beruházásokra fókuszál.

Akár 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás!

A keretösszegek célterületenként külön kerültek meghatározásra. Az 1. célterület keretében 30 milliárd Ft a keretösszeg, a 2. célterület keretében pedig 20 milliárd forintot különítettek el a fejlesztésekre. Az igényelhető támogatás minden esetben legfeljebb 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási intenzitás 50-100%, ez célterületenként változik, tehát néhány vállalással növelhető, például megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásával, ha a pályázó fiatal mezőgazdasági termelő, ha gazdaságátadás történik, ha a pályázó ökológiai gazdálkodást folytat, illetve ha pályázat kollektív beruházásként kerül benyújtásra.

A pályázatban előleg is igényelhető, meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy 500 millió forintig, azonban fontos, hogy a pályázónak legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel rendelkeznie kell.

 

Mire fordítható a támogatás?IMG 8878small

A pályázatban vannak önállóan támogatható tevékenységek és választható, kiegészítő tevékenységek is.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése, vagy a már meglévő növényház bővítése, korszerűsítése
 • új hűtőkamrák, hűtőkonténerek, hűtőházak, hűtőtárolók létesítése, beszerzése, vagy a meglévők korszerűsítése és bővítése
 • új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése, vagy a már meglévők bővítése, korszerűsítése
 • a válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, illetve kapcsolódó technológiai berendezései és a szükséges szoftverek beszerzése
 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése, utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.
 • fűtési, hűtési és használati melegvízrendszerek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése,
 • hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).
 • geotermikus energia hasznosítása: új termelő kút/rendszer fúrása, kapcsolódó berendezések, gépészet kiépítése, vagy a meglévők felújítása és termelőkúttá alakítása,
 • használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, elhelyezése, a működést szolgáló építmények létesítése,
 • a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése, vagy bővítése, korszerűsítése
 • vízfogyasztásmérő eszközök telepítése;
 • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz vagy fűtés céljából
 • földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása
 • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő- és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása
 • napelemek alkalmazása
 • biogáz hasznosítása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • növényházi művelő eszközök beszerzése
 • új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése
 • áruszállításra használható szállító járművek beszerzése
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei
 • egyedi azonosítóval ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm méretű konténerek beszerzése
 • telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közműcsatlakozások kiépítése
 • hídmérleg kialakítása, munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer
 • vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek a beszerzése

Fontos, hogy a megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott hely fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

Kiknek javasoljuk a Kertészeti támogatást?IMG 8924small

A pályázatban olyan mezőgazdasági termelők, gyógynövénytermesztők igényelhetnek támogatást, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és az árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. Kizárólag a gyógynövénytermesztőknél fontos kritérium továbbá, hogy a tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével kell megvalósítaniuk.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség, termelői csoportként/szervezetként/integrációs szervezetként, valamint szociális- vagy mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetként. Azonban konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

A pályázatban nincs területi kikötés, Magyarország egész területéről lehet pályázni!

Alig 3 hónap maradt a felkészülésre!

A támogatási kérelmeket 2024. július 24-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 10-ig lehet benyújtani, a kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra. Ez egy nagyon bonyolult kiírás, sok támogatható tevékenységgel, ezért mindenképp javasoljuk egy pályázati szakértő segítségét a folyamatban.

Fontos, hogy a pályázat egyelőre társadalmi egyeztetés alatt áll, így a végleges Felhívás megjelenéséig még történhetnek módosítások.

 

Ha szeretne élni a lehetőséggel, a ROVERO növényházakkal kapcsolatban keressen minket elérhetőségeinken:

+ 36 30 251 6060

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.